Jeugdsport en fitness

Jeugdsport en fitness

Deze activiteit is bedoeld voor jongeren met overgewicht en/of een bewegings
achterstand / armoede. Het stimuleren van de deelnemers om meer en beter te gaan bewegen en te letten op een gezonde lifestyle is het hoofddoel.
1x per week op- zaterdagochtend een uur intensief sporten/fitnessen bij Sport
Spectrum Roessingh.
Afwisselend wordt gebruik gemaakt van de sporthal van het Roessingh en een van de fitnessruimtes, er is dus een grote variatie in activiteiten waardoor de jongeren geprikkeld worden om er lekker tegen aan te gaan.

naar
rooster


 

naar
kostenaa


nieuwe inrichting

Sport Spectrum Roessingh heeft de beschikking gekregen over de modernste fitness apparatuur en beide fitnessruimtes zijn totaal vernieuwd

...lees meer

bb