NAH zwemmen

NAH zwemmen

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

 

·traumatisch hersenletsel

 

·niet-traumatisch hersenletsel.

 

Bij traumatisch hersenletsel

 

is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing.

 

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

 

Never ever give up

 

Onder het motto ‘never ever give up’ zet de Edwin van der Sar Foundation zich in voor mensen met een hersenbeschadiging. De Foundation stimuleert deze doelgroep om in beweging te komen, tijdens de revalidatie en daarna! Actief bezig zijn is noodzakelijk voor herstel van hersenfuncties en lichamelijke beperkingen. Bovendien is het goed voor het zelfvertrouwen en sociaal contact.

 

Projecten

Alle projecten zijn gericht op beweging, zoals sport en actieve dagbesteding. Daarbij wordt samengewerkt met de gehele zorgketen, van ziekenhuis tot thuissituatie (1e lijn). Bij alle projecten ligt de focus steevast op de patiënt. Het resultaat van de projecten heeft direct invloed op hun herstel en is een verbetering van het dagelijkse leven van deze mensen en hun omgeving.

 

Stimuleringsfonds

 

Het Edwin van der Sar Foundation- Stimuleringsfonds steunt initiatieven met aandacht voor activiteit, sport- en bewegen bij hersenletsel.

 
Voor wie

Het NAH zwemmen is bedoeld voor mensen met NAH oftewel een Niet Aangeboren Hersenletsel en moet gezien worden als een nazorg activiteit aansluitend aan een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Begeleiding

De begeleiding van deze zwem activiteit wordt uitgevoerd door bewegingsagogen van Sport Spectrum Roessingh met een specifieke opleiding voor de activiteit die zij begeleiden en zeer goed bekend met de diversiteit van de aandoeningen. Bij Sport Spectrum Roessingh zwemt u in extra verwarmd water van 31 graden.

Kennismaking

Om met deze zwemactiviteit kennis te maken kunt een gratis proefles volgen. uiteraard verzoeken wij u dat wel van tevoren kenbaar te maken bij ons secretariaat: 053 - 4875220

Dagen, tijden en plaats:

Plaats: Sport Spectrum Roessingh Enschede

Dagen: Woensdag en Zaterdag

Tijden: Woensdag: 18.00 - 18.30 uur

Zaterdag: 14.00 - 14.30 uur

Kosten

Sport Spectrum Roessingh hanteert voor diverse activiteiten verschillende tarieven.
Voor actuele prijzen verzoeken wij u contact op te nemen met ons secretariaat, bereikbaar tijdens kantooruren (of indien niet bezet, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat)

Aanmelding

Aanmelden voor het NAH zwemmen kan door middel van het aangehechte inschrijfformulier.

Wij nemen contact met u op wanneer u voor de eerste keer verwacht wordt.

 

Voor nadere informatie omtrent Sport Spectrum Roessingh kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer: 053 - 4875220

 

naar
rooster


 

naar
kostenaa


nieuwe inrichting

Sport Spectrum Roessingh heeft de beschikking gekregen over de modernste fitness apparatuur en beide fitnessruimtes zijn totaal vernieuwd

...lees meer

bb