Jeugdsport/fitness

Jeugdsport/fitness


Deze activiteit is bedoeld voor jongeren met overgewicht en/of een bewegings
achterstand / armoede. Het stimuleren van de deelnemers om meer en beter te gaan bewegen en te letten op een gezonde lifestyle is het hoofddoel.
1x per week op- zaterdagochtend een uur intensief sporten/fitnessen bij Sport
Spectrum Roessingh

De kosten voor deelname aan deze activiteit bedragen € 15,35 per maandnieuwe inrichting

Sport Spectrum Roessingh heeft de beschikking gekregen over de modernste fitness apparatuur en beide fitnessruimtes zijn totaal vernieuwd

...lees meer