Vergoeding door zorgverzekeraars

 

Helaas worden de kosten voor deelname aan de activiteiten van Sport Spectrum Roessingh nog niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sport Spectrum Roessingh zal ook in de toekomst blijven proberen haar activiteiten onder te brengen binnen het vergoedingsstelsel van de zorgverzekeraars.

 

Indien hier verandering in komt zullen wij u middels onze website direkt op de hoogte brengen