Weer alarm/extreme weersomstandigheden 

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme weerssituaties, Ook steeds vaker vragen deelnemers aan de sport activiteiten van Sport Spectrum Roessingh zich af of het wel verantwoord is om gezien de weerssituatie te gaan sporten bij SSR.

Nationaal Hitteplan

 

Het warme weer kan er toe leiden dat het zogeheten nationaal hitteplan ingaat. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Wanneer instanties dit plan laten ingaan, betekent het, dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

Daarnaast is het nodig om alert te zijn op zonnebrand, indien de waarden m.b.t. de zonnekracht tussen de 6 en 7 is. Het hitteplan is opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD-Nederland.

Mocht het zo zijn dat er extreme temperaturen heersen, b.v. overdag van 30 graden of hoger en KNMI een officëel weeralarm afgeeft, of het nationaal hitteplan door de betreffende instanties is geactiveerd, kan na intern beraad bij SSR en overleg met het bestuur worden besloten om de activiteiten stop te zetten of over te gaan op een aangepast sport/trainingsprogramma. Deelnemers kunnen hiervoor deze website raadplegen, of indien mogelijk zullen wij deelnemers benaderen.


In het geval SSR besluit om de activiteiten toch door te laten gaan zal een aangepast programma aan de sporters worden aangeboden.
Uiteraard is het  in dit geval een ieders eigen verantwoordelijkheid indien men toch besluit om naar Sport Spectrum Roessingh te komen om de aangepaste activiteit(en) te volgen.

 
Mocht er bij u toch enige twijfel zijn, neem dan contact op met ons secretariaat:
053 - 4875220